Badania okulistyczne u osób dorosłych

badanie wzroku

W gabinecie wykonywane są badania okulistyczne osób dorosłych w ramach wspierania diagnostyki i terapii różnorodnych dolegliwości narządu wzroku. 

Warto pamiętać, że osoby w wieku powyżej 60 lat lub z chorobami takimi jak cukrzyca lub wysokie ciśnienie krwi powinny przeprowadzać badania okulistyczne co najmniej dwa razy w roku. Regularne badania okulistyczne mogą pomóc w wykryciu i leczeniu schorzeń oczu na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

W gabinecie można również uzyskać kwalifikację do zabiegów laserowych narządu wzroku oraz zabiegów chirurgicznych.

 

Rodzaje przeprowadzanych procedur

W gabinecie realizowane są następujące badania diagnostyczne w celu wykrycia wszelkich schorzeń i nieprawidłowości z narządem wzroku:

 • badanie ostrości wzroku,
 • badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej,
 • stereoskopową ocenę dna oka,
 • aplanacyjny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
 • pomiar grubości rogówki – pachymetrię,
 • badanie wady wzroku – autokeratorefraktometrię,
 • diagnostykę w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń rogówki, siatkówki i nerwu wzrokowego,
 • USG w projekcji A i B,
 • komputerową perymetrię,
 • wczesną diagnostykę wad wzroku u niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym przy użyciu autorefraktometru pediatrycznego,
 • ocenę siatkówki u niemowląt – ocenę retinopatii wcześniaczej.

Laserowe zabiegi narządu wzroku

Nasz gabinet okulistyczny został wyposażony w sprzęt pozwalający nam przeprowadzać laserowe zabiegi narządu wzroku. Zajmujemy się między innymi następującymi procedurami:

 • trabekuloplastyka i selektywna mikrotrabekuloplastyka laserowa – zabiegi przeciwjaskrowe,
 • fotokoagulacji siatkówki – również z obrzękiem plamki żółtej,
 • kapsulotomii laserowej – zabieg przecięcia błony zaćmy wtórnej,
 • irydotomii laserowej – zabieg w jaskrze z wąskim kątem przesączania,
 • wireolizy laserowej – rozbijania mętów w ciele szklistym.

Zabieg fotokoagulacji siatkówki

Zabieg fotokoagulacji siatkówki to procedura, która polega na użyciu lasera do leczenia pewnych schorzeń oka. W gabinecie ta technika jest wykorzystywana w terapii retinopatii cukrzycowej, zmian zakrzepowo-zatorowych oraz innych schorzeń siatkówki.

Podczas zabiegu laser jest skierowany na określone obszary siatkówki, co prowadzi do tworzenia się małych blizn, które pomagają usunąć chorobowo zmienione elementy siatkówki lub zamknąć nieprawidłowe naczynia krwionośne. Fotokoagulację siatkówki przeprowadza się w warunkach ambulatoryjnych. Pacjent po procedurze nie wymaga hospitalizacji.

 

Zabiegi przeciwjaskrowe

W gabinecie wykonywane są zabiegi przeciwjaskrowe, które pomagają unormować ciśnienie wewnątrzgałkowe i zapobiegają dalszemu uszkodzeniu nerwu wzrokowego. Jednym z dostępnych zabiegów jest selektywna mikropulsowa trabekuloplastyka (MLT), która polega na użyciu lasera do delikatnego leczenia struktur oka odpowiedzialnych za odprowadzanie płynu. Zabieg ten jest minimalnie inwazyjny i nie powoduje żadnych uszkodzeń tkanek oka.


Zabiegi fotokoagulacji siatkówki i zabiegi przeciwjaskrowe trabekuloplastyki laserowej w tym MLT wykonywane są przy użyciu Lasera Fotokoagulacyjnego TRUSCAN 577/670

sprzęt do badania

Laser fotokoagulacyjny TruScan zapewnia wyjątkową skuteczność i bezpieczeństwo działania poprzez połączenie żółtej (577nm) oraz czerwonej (670nm) długości fali z technologią  MicroPulse.

Żółta długość fali 577nm jest idealna przy leczeniu fotokoagulacyjnym. Posiada naturalnie lepsze właściwości wchłaniania w porównaniu do konwencjonalnego argonu 514nm, zielonej długości fali 532nm czy innych pseudo-żółtych długości fali 561&586nm.

Czerwona długość fali 670nm pozwala na efektywne leczenie głębokich naczyniaków i innych patologii dna oka, jednocześnie wytwarza mniejsze rozproszenie, co pozwala na lepszą transmisję poprzez rogówkę i soczewkę, co ułatwia leczenie w przypadku występowania krwotoków w szklistce.

przyrząd do badaniaWskazania do fotokgulacji siatkówki:

 • Zabezpieczenie przedarć, otworów, zmian zwyrodnieniowych obwodu siatkówki (jako profilaktyka odwarstwienia siatkówki)
 • Terapia zmian cukrzycowych siatkówki( retinopatia cukrzycowa)
 • Terapia zmian zakrzepowo-zatorowych siatkówki


MicroPulse: to nowa technologia, gdzie dostarczane są ciągi krótkich impulsów, zwiększające efektywność leczenia i zapobiegające wywołaniu przez laser niepożądanych uszkodzeń termicznych wokół ogniska. Odpowiednio dobrana liczba impulsów w ciągu, zapewnia skuteczną terapię i czas na ostygnięcie tkanki. Fotokoagulacja mikropulsowa oferuje znaczące korzyści w leczeniu klinicznym w porównaniu z tradycyjnymi laserami fali ciągłej pozwalając na powtarzalne i większe możliwości leczenia.

Zastosowanie mikropulsów w laseroterapii siatkówki pozwoliło na bezpieczne stosowanie leczenia laserowego w schorzeniach, w których stosowanie zabiegów laserowych było do tej pory obarczone ryzykiem lub wręcz przeciwskazane.

Mikropulsowa fotokoagulacja siatkówki jest najnowszą metodą laserowego leczenia schorzeń plamki żółtej. Aplikowana fala lasera nie jest bowiem ciągła tak jak w przypadku tradycyjnej fotokoagulacji.

Energia lasera mikropulsowego dociera do tkanek w postaci bardzo krótkich impulsów (mikropulsów). W przerwach pomiędzy kolejnymi emisjami, tkanka ulega schłodzeniu, dzięki temu podczas zabiegu nie dochodzi do termicznego uszkodzenia tkanki.

Terapię mikropulsową stosuje się w następujących schorzeniach:

 • Cukrzycowy obrzęk plamki żółtej (dme)
 • Obrzęk plamki w przebiegu zakrzepów – rvo (zamknięcia żyły środkowej siatkówki – crvo lub jej gałęzi – brvo)
 • Centralna surowicza retinopatia– csr

 

Zabieg przeciwjaskrowy- SELEKTYWNA MIKROPULSOWA TRABEKULOPLASTYKA wykonywany jest przy użyciu Lasera Fotokoagulacyjnego TRUSCAN 577/670

MLT – Mikropulsowa Selektywna Trabekuloplastyka

MLT to nowa metoda laseroterapii jaskry - wykonywana jest za pomocą najnowocześniejszego na świecie żółtego lasera mikropulsowego TRUSCAN 577/670. Poprzez działanie na siateczkę beleczkowania w kącie przesączania, nieuszkadzające tkanki mikropulsy światłowodowego lasera wywołują obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i ułatwiają odpływ cieczy wodnistej. Ten rodzaj zabiegu laserowego jest najbezpieczniejszym zabiegiem laserowym stosowanym obecnie na świecie. Zabieg jest nieinwazyjny, można powtarzać go kilkukrotnie, nie zaburza struktur kąta przesączania a co się z tym wiąże nie stanowi przeciwwskazania do wykonania klasycznego chirurgicznego zabiegu przeciwjaskrowego w przypadku niewystarczającego obniżenia ciśnienia sródgałkowego.

 

laser-7
laser-8
laser-3
laser-4
laser-5
laser-1
laser-6
laser-2